Uprawnienia:

 

A.                                                                                                                           do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługa, konserwacje, naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, aparatury kontrolno – pomiarowej do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji

 

B.                                                                                                                           do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa, konserwacje, naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, aparatury kontrolno – pomiarowej do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji

 

C.                                                                                                                            do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługa i konserwacje kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno – pomiarowa do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji

 

 

D.                                                                                                                           do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa i konserwacje kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno – pomiarowa do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji

 

E.                                                                                                                           do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługa i konserwacje sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa, urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa, sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa

 

F.                                                                                                                            do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa i konserwacje sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa, urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa, sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa

 

G.                                                                                                                            do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługa, konserwacja, naprawy, kontrole pomiarowe urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15kV wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową do tych urządzeń i instalacji

 

H.                                                                                                                           do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa, konserwacja, naprawy, kontrole pomiarowe urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15kV wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową do tych urządzeń i instalacji

 

 

I.                                                                                                                           do kierowania pojazdami, kategoria A i B