Praktyka zawodowa:

 

16.03.1998 – 31.01.2005                DALKIA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (firma francuska z grupy VIVENDI, w Polsce specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą budynków oraz przesyłaniem i wytwarzaniem ciepła, także w skojarzeniu z energią elektryczną).

                                                    

Stanowiska pracy:                          -       Kierownik obiektów

                                                     (współpraca z administratorem lub właścicielem budynku oraz reprezentowanie jego interesów przed innymi firmami i organami, organizacja i nadzorowanie prac niezbędnych do realizacji umów, zapewnienie natychmiastowej interwencji w sytuacjach awaryjnych. Zakres współpracy adekwatny do potrzeb poszczególnych klientów).

 

                                                     -       Kierownik ds. jakości i energetyki

                                                     (ustalenie procesów w organizacji zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz obowiązujących procedur na poszczególnych poziomach, szczegółowe opracowanie Księgi Zarządzania Jakością w celu wdrażania norm ISO. Nadzorowanie wdrażania nowego narzędzia informatycznego - aplikacji służącej do nadzorowania sprzedaży energii – ewidencja źródeł i sieci przesyłowych, monitoring układów pomiarowych, kształtowanie budżetu i nadzorowanie jego realizacji, system sprawdzania i zatwierdzania faktur, raportowanie…).

 

                                                     -       Dyrektor ds. eksploatacji region północ

                                                     (organizacja i nadzorowanie pracy kierowników obiektów oraz monitorowanie realizacji budżetu.

                                                     Opracowywanie taryf dla ciepła i nadzór nad procesem ich zatwierdzania oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa przed Sądem w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

                                                     Opracowanie odpowiedniego systemu ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorstwa - wymóg prawa w stosunku do koncesjonowanych przedsiębiorstw branży energetycznej).

 

Uwagi:                                           Wielokrotny udział w szkoleniach, w Paryżu, w zakresie organizacji rozwoju przedsiębiorstwa, w Brukseli w zakresie nowych narzędzi informatycznych. W Polsce udział w wielu seminariach związanych z problematyką kształtowania rynku energii oraz szkoleniach  - BHP, palniki firmy Weishaupt, … .

 


 

09.01.1997 – 31.03.1998                H.T.E.P. w Warszawie (francuska firma zajmująca się instalatorstwem elektrycznym i montażem szaf przeznaczonych do zasilania elektrycznego oraz sterowania liniami technologicznymi, kotłowniami, węzłami cieplnymi, centralami klimatyzacyjnymi, serwerowniami, … Prace te w ok. 90 % przeznaczone były na eksport).

 

Stanowisko pracy:                         -       Kierownik działu technicznego

                                                     (organizacja i nadzorowanie pracy instalatorów i monterów oraz kontrola jakości).

 

Uwagi:                                           Kilkukrotne wyjazdy do Francji i Niemiec w celu nadzorowania uruchomienia szaf sterowniczych.

 


 

01.02.1989 – nadal                         P.P.H. ATA w Wólce Kosowskiej (mała prywatna firma zajmująca się wytwarzaniem artykułów z tworzyw sztucznych metodą wtryskową).

 

Stanowisko pracy:                         -       Właściciel

                                                     (firmę zorganizowano w ten sposób, że wystarcza sporadyczne moje zaangażowanie – automatyka, biuro rachunkowe, stali odbiorcy …).

 


 

01.09.1984 – 30.06.1988                Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz CICHOCKI w Łowiczu ( j.w. ).

 

Stanowisko pracy:                         -       j.w.

 


 

15.09.1981 – 30.06.1984                Instytut Warzywnictwa – Zakład Doświadczalny Grzybów Jadalnych w Skierniewicach (największy zakład produkujący pieczarki w Europie – ok. 5 Mg / dobę, ok. 95 % eksportowano).

 

Stanowisko pracy:                         Starszy specjalista ds. klimatyzacji

                                                     (nadzorowanie właściwej eksploatacji kotłowni parowej niskociśnieniowej, zespołu śrubowych agregatów chłodniczych, rozdzielni NN, central klimatyzacyjnych – monitorowanie, regulacja,  konserwacja, przeglądy okresowe, naprawy planowane i awaryjne, bilanse energetyczne, organizacja zaopatrzenia w paliwa i części zamienne …).

 


 

01.11.1978 – 30.06.1981                Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft z siedzibą w Warszawie (firma szwajcarska – lider światowy w wielu branżach, w Polsce znana m.in. z udzielonej „Cegielskiemu” licencji na silniki okrętowe. Dostawca infrastruktury technicznej dla Zakładu Doświadczalnego Grzybów Jadalnych w Skierniewicach).

 

Stanowisko pracy:                         -       Technik – rzeczoznawca

                                                     (przedstawiciel firmy SULZER w skierniewickim Zakładzie Doświadczalnym Grzybów Jadalnych w okresie gwarancyjnym )

 

Uwagi:                                           Staż w francuskiej filii SULZERA w Lille. Autor patentu w branży klimatyzacyjno – energetycznej oraz kilku wniosków racjonalizatorskich. Półroczny pobyt w Szwajcarii – możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w infrastrukturze technicznej zakładów zbrojeniowych, lotnisk, banków, w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych CERN uczestnictwo w realizacji systemu halonowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach akceleratora, kurs spawania elektrycznego, gazowego, w osłonie CO2 i argonu ….

 

 


 

17.10.1977 – 19.08.1978                Sodeteg w Skierniewicach (francuska firma – generalny wykonawca Pieczarkarni w Skierniewicach).

 

Stanowisko pracy:                         -       Pracownik fizyczny / brygadzista

                                                     (uczestnictwo we wszystkich fazach budowy Pieczarkarni).

 


 

01.06.1976 – 21.09.1977                Union Textile de Tourcoing we Francji (firma produkująca przędzę)

 

Stanowisko pracy:                         -       Elektryk

                                                     (konserwacja, przeglądy, naprawy: linii technologicznych, oświetlenia, …).

 


 

28.11.1974 – 21.02.1976                F.S.O. w Warszawie ( fabryka samochodów osobowych ).

 

Stanowisko pracy:                         -       Elektryk

                                                     (konserwacja, przeglądy, naprawy: linii technologicznych, oświetlenia, zgrzewarek pojemnościowych, pomp, wentylatorów,…)

 


 

15.01.1974 – 31.10.1974                M.Z.K. w Warszawie ( miejskie zakłady komunikacyjne ).

 

Stanowisko pracy:                         -       Referent ds. technicznych

                                                     (ewidencja, planowanie i monitorowanie wszystkich przeglądów technicznych pojazdów).